سێ‌شه‌ممه‌‌، 12ی خاکه‌لێوه‌ی 2720ی کوردی
2020/03/31 زاینی

سیاسیاطلاعیەی شمارە ۲ موضع سازمان خبات در مورد انتخابات نمایشی مجلس رژیم هم میهنان وطن دوست و کرامی! آزادیخواهان ایران و کوردستان! همانگونە کە میدانید رژیم اخوندی اسفندماە امسال باردیگر انتخاباتی نمایشی را  بەراە انداختە ودرهمین راستا حامیان رژیم تبلیغات انتخاباتی را آغاز نمودەاند. انتخابات از ارکان و پایەهای اساسی دموکراسی درنظم نوین جهان وازحقوق اولیە افراد درجامعە است و بدین وسیلە هر فرد از خواست و ارادەی مستقل خود تعبیر می نماید. بدون شک پروسە انتخابات ،با عدم معیار و شاخسهای دموکراسی ،معنای حقیقی خودرا از دست دادەو نمیتواند هدف واقعی خودرادنبال کند ،این معیارها کە بر اساس آزادیهای فردی و جمعی پیریزی شدە، مانند آزادی بیان،آزادی مطبوعات و نشریەها،آزادی احزاب ،آزادی اعتصاب و تظاهر ...

ئایه‌ سزا نوێکانی ئه‌مریکا بۆ سه‌ر ئێران، ده‌بێته‌ هۆی ڕوخانی ڕێژیمی ئاخوندی؟

ئه‌نجام

بنر

مقالات مخلوط


تسلیت دبیرکل سازمان خبات بە مناسبت درگذشت ماموستا ملا جلال شافعی.

درگذشت ماموستا ملا جلال شافعی را بە خانوادە محترم ایشان ، مردم شهرستان سقز و مردم کوردستان تسلیت میگویم .ماموستا ملا جلال شافعی از ماموستایان مبارز کوردستان ایران بودند کە بە ملت وسرزمین خود خدمت کردە و درايام زمامدارى حكومت پهلوی و همچنین در قیام مردم کوردستان علیە رژیم پهلوی از یاران نزدیک ماموستا شیخ جلال حسینی، يكى از رهبران جنبش حقطلبانەی مردم کوردستان و مٶسس سازمان خبات بودند.ماموستا ملا جلال شافعی دربسیاری از سفرهای دوران انقلاب ضد سلطنتى همسفرو همراه ماموستا سید جلال حسینی بە شهرهای کوردستان بود.ماموستا ملا جلال شافعی علاوە بر خدمت بسیاری  به مردم  کوردستان ،با سربلندی زندگى ...
فعالیت


شركت اعضای كمیته نروژ در یك تجمع در مقابل وزارت خارجه این كشور

اعضا كمیته نروژ سازمان خبات در آكسيونى در مقابل وزارت خارجه این كشور برای پشتیبانی از قیام مردم کوردستان و ایران شركت کردند.روز پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در شهر اسلو پایتخت نروژ اعضا ى کمیته سازمان در آ ن کشور در آكسيونى در مقابل وزارت خارجه شركت کردند.این تجمع کە بنا بە درخواست جریانات کوردستانی در نروژ برگزار شد،  اعضاى کمیته نروژ سازمان خبات در این تجمع عمومى شرکت کردند، شركت كنندگان با دادن شعارهای گوناگون صدای قيام مردم ایران و کوردستان را به جامعه و حکومت آ ن کشور رساندند.اعضاى سازمان که در این تجمع شركت داشتند عبارت بودند از:کاک عبدالله قادری مسول کمیته، کاک عمر کریمی و کژال کاکەای و ...
ویدئو  

 Table 'xebatmedia.fa_serbe_videos' doesn't exist31