اطلاعيه‌ سازمان خه‌بات كردستان ايران در ارتباط با حكم اعدام حبيب الله‌ لطيفى پوور
و تحت شديدترين شكنجه‌ها طى يك دادگاه‌ فرمايشى چند دقيقه‌اى بدون هيچ گناهى به‌ اعدام محكوم شد و طبق گزارشها روز يك شنبه‌ آينده‌ ٢٦ دسامبر حكم اعدام وى در زندان سنندج اجرا مى شود. سياست اعدام و كشتن انسانهاى بيگناه‌ از سوى حاكميت آخوندى طى مدت ٣١ سال گـذشته‌ اعمال مى شود و اعدام آزاديخواهان به‌ يكى از سياستهاى اصلى حاكميت آخوندى تبديل شده‌ است.
سازمان خه‌بات كردستان ايران اين حكم ضد انسانى حكام رژيم و دستگاه‌ جنايتكار قضايی را شديداً محكوم نموده‌ و از همه‌ نهاد و سازمانهاى بشردوست و مدافعان بين المللى حقوق بشر  تقاضا دارد در راستاى توقف اين حكم غیره‌عادلانه‌ تلاش نموده‌ و از نقض مستمر و دردناك حقوق بشر جلوگيرى نمايند.
سازمان خه‌بات كردستان ايران
كميته‌ مركزى

٣ دى ١٣٨٩

ڕێکه‌وت: 2010-12-25 08:49:10
به‌شی ( )