پیام تبریک سازمان خبات بە مناسبت اتحاد دو بخش حزب دموکرات


طبق اطلاعیه مشترک دو  حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان, در یک مراسم  اتحاد خود را در چهارچوب یک حزب واحد به اطلاع عموم رساندند.

سازمان خبات کردستان ایران به مناسبت این اتحاد،گرم ترین تبریکات خود را به هر دو بخش حزب دموکرات تقدیم  میکند.

سازمان خبات  اتحاد و همبستگی و تحمل همدیگر و پلورالیزم  میان نیروهای جنبش حق طلبانه ملت کردستان ایران  به شیوەی جدی خواستار  است. 

سازمان خبات کردستان ایران بر این باور است که هدف اصلی تمامی نیروهای سیاسی موجود در  جنبش حق طلبانه کوردستان و نیروهای سراسری مبارز در ایران,در راستای مبارزه نستوە  در برابر رژیم آخوندی  و سرنگونی آن  و تاسیس حکومتی دمکراتیک در ایران و احقاق حقوق مردم کوردستان ایران باشد.

سازمان خبات کردستان ایران

کمیته مرکزی 

۳۱ مرداد ۱۴۰۱ هجری شمسی

 

ڕێکه‌وت: 2022-08-22 20:36:18
به‌شی: ( فعالیت )

سیاسی