پيام تبريك سازمان مجاهدين خلق ایران به مناسبت چهل و دومين سال تأسيس سازمان خبات

دبیركل گرامی سازمان خبات كردستان ایران كاك باباشیخ حسینی،  

چهل و دومین سالگرد تأسیس سازمان خبات کردستان ایران را به شما، مسئولان و كادرها و تمامی پیشمرگان و هواداران سازمان خبات و هم چنین به عموم مردم كردستان ایران تبریك و تهنیت می‌گوییم.به همین مناسبت، خاطرە بنیانگذار سازمان خبات کردستان ایران، شادروان ماموستا جلال الدین حسینی را گرامی می‌داریم و به روح پر فتوح همه شهدای سازمان خبات که در راه آزادی میهن در زنجیر و حقوق حقە مردم کردستان جان باختند درود می‌فرستیم.

خواهران و برادران عزیز،

همە نشانه‌ها از این حكایت دارد كه رژیم آخوندها در دوران پایانی خود قرار دارد. پروژە روی كار آوردن رئیسی جلاد 67 توسط خامنه ای كه هدف اصلی اش سركوب بیشتر و قفل كردن جامعه و مهار حركت های اجتماعی بود، پس از یك سال با شكست سختی مواجه شده است. برغم تشدید اعدام و شكنجه و سركوب، خیزش‌های اجتماعی گسترش یافته و خشم فزایندە مردم از این رژیم در شهرهای مختلف به اشكال گوناگون بارز می‌شود. فعالیت‌های كانونهای شورشی به مدار بالاتری ارتقا یافته و ضربات کاری به دیوار اختناق رژیم فرود آورده ‌است. 

سازمان خبات با مواضع و مرزبندی‌های اصولی و قاطع با شیخ و شاه و هرگونه مزاكره‌جویی و رویكردهای سازشكارانه با دیكتاتوری دینی و در هم‌پیمانی با سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران به عنوان تنها جایگزین دمكراتیك و واقعی برای رژیم كردنكش ولایت فقیه، به سنگر مستحكم و ماندگار آزادیخواهی و خودمختاری در كردستان ایران و یك عامل موثر و درخشان در جنبش مقاومت برای سرنگونی رژیم آخوندی تبدیل شده است.

در دورانی که رژیم آخوندها با آلترناتیوهای دست ساز و بازی‌های کثیف سیاسی تلاش می‌كند مرزهای جبهه خلق و انقلاب را با دیكتاتوری شاه مخدوش كند و قیام برای سرنگونی فاشیسم دینی را از درون تهی نماید و به انحراف بكشاند، سازمان خبات با نفی دیكتاتوری سلطنتی كه با مواضع ننگین و شوونیستی علیه همه ملیت‌ها و اقوام ایران، سابقە سیاهی در سركوب وحشیانە مردم كردستان دارد، وفاداری خود را به دمكراسی و حقوق مردم كردستان ایران  ثابت كرده است. 

تأکید مستمر سازمان خبات بر هم‌پیمانی با مقاومت سراسری و بر طرح خودمختاری شورا، باعث شده است که اتهامات تجزیه طلبی به مردم و پیشمرگان کرد از جانب شیخ و شاه نقش برآب شود و مناسبات مردم كردستان با مقاومت سراسری استحكام پیدا كند. 39 سال پس از تصویب طرح خودمختاری كه حقوق مردم كردستان را به تفصیل و عاری از هرگونه ابهام به رسمیت شناخته و در 4 دهە گذشته پیوسته بر آن تأكید كرده است، بار دیگر این حقیقت را به اثبات می‌رساند كه تأمین حقوق مردم كردستان بدون دمكراسی و حاكمیت جمهور مردم در ایران، امكان پذیر نیست.

با درود به پیشمرگان و كادرها و رهبری سازمان خبات و تبریك مجدد سالروز تأسیس آن، در مسیر گسترش هر چه بیشتر فعالیت‌های مبارزاتی و انقلابی برای سرنگونی رژیم گردنكش و ضدبشری و دستیابی به تمامی حقوق مردم كردستان ایران، موفقیت و كامیابی روز افزون شما را آرزو می‌كنیم.

سازمان مجاهدین خلق ایران

5 شهریور 1401

ڕێکه‌وت: 2022-08-27 09:16:52
به‌شی: ( صفحە ازاد )

سیاسی