سازمان خبات کردستان ایران بە شهادت رساندن مهسا(ژینا) امینی را به شدت محکوم میکند.

هم میهنان داغدار کوردستان! خانواده ژینای جوانمرگ! روز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ شمسی, متأسفانه بار دیگر یکی از فرزندان ملتمان, با نام ژینا امینی ۲۲ ساله و اهل شهر سقز, به بهانه عدم رعايت حجاب مورد هجوم نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد قرار گرفته و روانه یکی از مقرهای این نیروی سرکوبگر شد و در آنجا به دلیل برخورد وحشیانه و شکنجه، دچار مرگ مغزی و به بیمارستان کسری تهران منتقل میشود. که پس از سه روز بسترى شدن در بیمارستان, متأسفانه بعد از ظهر روز جمعه ۲۵ شهریور جانش را از دست داده و به کاروان قربانیان شکنجه نیروهای انسان ستیز و خبیث و ضد زن رژیم آخوندی پيوست. رژیم مرتجع آخوندی ضد زن به بلندای عمر منحوسش مدام با بهانه جویی های گوناگون در استسمار زنان کرد و ایرانی بوده و حقوقشان را پايمال كرده است. این حکومت دیکتاتور براى سرکوب زنان دهها مرکز سرکوبگر را تاسیس کرده تا به خیال خامش جامعه را دچار عقب ماندگی و وحشت و انسداد کند. سازمان خبات کردستان ایران از تمامی اقشار جامعه کردستان و آزادیخواهان ایران و بخصوص زنان مبارز ميخواهد که در برابر تبعیض و سیاست نا دادپروری و قرون وسطایی رژیم آخوندی, قد علم کرده و فعالانه تر به میدان آمدە و مبارزە متحد زنان و سایر مردم ایران و کردستان را بە جوش خروش درآورند. لازم است همه با هم بر ضد نظام منحوس آخوندی فعالانه بكوشيم و دیگر اجازه ندهيم به زنان توهین و اجازه ندهيم به استسمار و ضدیت با زنان ادامه دهد. از هم میهنان کوردستان خواستاریم به ملاقات و دیدار با خانواده امینی و خصوصا پدر و مادر ژینا بروند و در غم از دست دادن فرزندمان شریک باشند. سازمان خبات کردستان ایران ضمن محکوم کردن این جنایت نیروهای رژیم آخوندی, از تمامی نیروهای مبارز, مراکز حقوق بشری و جامعه بین المللی خواستار است که در برابر این اقدام غیر انسانی آخوندها، موضع جدی گرفته و به شدت قتل ژینا امینی را محکوم كنند و گروه ویژە ای را برای تحقیقات در مورد مرگ ژینا راهی ایران کنند. سازمان خبات کردستان ایران خود را شریک غم و اندوه خانواده محترم امینی و عموم ملت کردستان و اهالی شهر سقز میداند. سرنگون باد حکومت منحوس آخوندی سازمان خبات کردستان ایران کمیته مرکزی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2022-09-17 18:33:42
به‌شی: ( صفحە ازاد )

سیاسی