پیام کاک باباشیخ حسینی دبیر کل سازمان خبات کردستانی ایران

پیام کاک باباشیخ حسینی دبیر کل سازمان خبات کردستانی ایران بە قیام سرتاسری شهرهای ایران وکردستان


ڕێکه‌وت: 2022-09-23 17:15:54
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی