به رده باران كردنی کچه کوردی یه زیدی مه حکوم ده که ین
کۆ میته ی ‌ئافره تانی سازمانی خه بات ی کوردستان ‌ئێران، كوشتنی كچه کوردی  یه ز یدی ، که به تازه یی  مو سڵمان  ببوو به توندی  مه حکوم  ده کا  و ‌ئه و كرده وه  دڕندانه یه  به کرده وه ی  دژمنانی ‌ئازادی و مرۆ ڤا یه تی و كوردایه تی ده زانێ.

کوشتنی دۆ عا به ناوی  پارێز گاری  له ناموس، یه كه م  روداو و جنا یه ت نیه  كه مرۆ ڤه  نه خۆشه کان ڵه ژێر ناوی جۆراو جۆر و دوور  له هه موو رێ و شوێنه ‌ئایینی و ئینسانیه کان  به ڕێوه ی ده به ن. جێگه ی خۆ یه تی  هه موو خوازیارانی ئازادی و پێش كه وتن و تێکرای خاوه ن باوه ڕان به ئا یینی ئیسلامی و باقی  ئا یینه كانی دیكه بۆ بنه بڕ كردنی ئه و جۆره جنایه تانه، تێ بکۆشن.

 سازمانی خه بات ی كوردستانی ‌ئێران


ڕێکه‌وت: 2007-09-06 22:53:04
به‌شی ( )تاگی ئه‌رشیڤی خه‌بات مێدیا
خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌