به‌ دفعات گزارش كشتن (كولبران) كردستان را شنيده‌ و ديده‌ايم كه‌ مايه‌ تاسف بسيار هميهنان كردستان بوده‌ است. هميشه‌ در این موارد  اين پرسش مطرح مى شود كه‌ چرا يك انسان كرد اينچنين مورد غضب و حمله‌ وحشيانه‌ اشغالگران قرار گرفته‌ و راه‌ امرار معاش را  بر او حتى با آن كار طاقت فرسا و دشوار مسدود مى كنند؟ در واقع چرا  مردم ميهن ما عليرغم همه‌ منابع و سرمايه‌هاى سرشار طبيعى زير زمينى ، بايد به‌كارهاى روى آورد ...
كه‌ عاقبت ،  مورد اصابت گلولله‌هاى نيروى انتظامى  و امنيتى قرار گیرد؟ 
اگر به‌ دوران نه‌ چندان دور به‌ ایام به‌ قدرت رسيدن آخوندهاى مرتجع بنگريم، خواهیم ديد كه‌ خلق كرد تنها به‌ خاطر اينكه‌ به‌ اين سيستم ناديموكراتيك و ضد مردمى (نه‌) گفت، مورد يورش نظامى و تحريمهاى مختلف قرار گرفت، در حالیكه‌ سرمایه‌ و ثروتهاى كردستان بدون اینكه‌ كوچكترین منفعتى را براى همیهنان كردستان در پی داشته‌ باشد، توسط حاكمیت و عواملش به‌ یغما برده‌ مى شود.
در مقابل نیز بخش وسیعى از همیهنانمان براى امرا معاش و تداوم چرخه‌هاى زندگى به‌ هر كار سخت و دشوارى همچون كوچ  و رفتن به‌ مناطق و شهرهاى دوردست ایران و كورهاى آجرپزى و همچنین كولبرى در مناطق مرزى دست مى زنند. همچنانكه‌ از نام آن هویداست كولبر به‌ شخصى گفته‌ مى شود كه‌ وسایل و لوازم را با كول و شانه‌هایش حمل مى كند و آنرا به‌ مكان دیگرى انتقال مى دهد و در این روند حمل و انتقال خطرات بسیارى از جمله‌ پرت شدن از پرتگاه‌، خطر مین و شلیك گلولله‌هاى مستقیم نیروهاى رژیم در انتظار آنان خواهد بود.
طبق آمارهاى غیره‌ رسمى ماهانه‌ بیش از ١٨ تن از كولبران كشته‌  و شمارى نیز زخمى مى شوند. در همان حال نیز در بسیارى از موارد زخمیها به‌ خاطر اینكه‌ گرفتار نیروهاى رژیم و برچسپ و اتهامات غیرواقعى قرار نگیرند مخفیانه‌ به‌ شیوه‌اى سطحى مورد مداوا قرار گرفته‌ و یا به‌ شهرهاى مرزى اقلیم كردستان انتقال داده‌ مى شوند.
علیرغم این موارد به‌ علت افزایش نرخ تورم در ایران و بیكارى بیش از حد شمار كسانى كه‌ به‌ شغل كولبرى روى مى آورند در حال افزایش  است. این در حالیست كه‌ خطراتى كه‌ متوجه‌ نظام آخوندیست سیر سعودى یافته‌ و بر اساس ویژگیهاى كه‌ كردستان دارد، حاكمیت در این مناطق سیاست ملیتاریزه‌ كردستان  بیش از گـذشته‌ به‌ پیش برده‌،  طبعا كشتار كولبران كردستان نیز افزایش یافته‌ و در مجموع این جنایت به‌ بخشى از برنامه‌ رژیم براى ایجاد ترس و به‌ اصطلاح امنیت در این مناطق محسوب خواهد شد.
علیرغم همه‌ این جنایتها و نقض حقوق كولبران و سایر اقشار كردستان، متأسفانه‌ نیروهاى سیاسی و سازمان و مراكز حقوق بشرى آنچنانكه‌ لازم است به‌ این مصیبت خطرناك توجه‌ نمى نمایند و قادر نبوده‌اند به‌ مراكز حقوق بشرى و به‌ ویژه‌ گزارشگر نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد موضوع را ارجاع دهند. در این رابطه مى توان به‌ گزارش اخیر احمد شهید اشاره‌ نمود كه‌ به‌ كشتار و جنایت وسیع رژیم در كردستان اشاره‌ نكرده‌ و نقض حقوق بشر در كردستان در گزارش وى بسیار كمرنگ بود.
حرف آخر اینست كه‌ وظیفه احزاب و سازمانهاى كردستان و فعالین حقوق بشر اینست كه‌ تلاش كنند نهادهاى بین المللى و به‌ ویژه‌ گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل متحد را بیشتر از نقض وسیع حقوق بشر در كردستان آگاه‌ سازند و بدین وسیله‌ توجه‌ جامعه‌ جهانى را به‌ كشتار كولبران و جنایتهاى دیگر رژیم در كردستان جلب نمایند.  


ڕێکه‌وت: 2011-11-22 07:30:19
به‌شی ( سياست كشتار كولبران كرد توسط رژيم ایران )تاگی ئه‌رشیڤی خه‌بات مێدیا
خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

سياست كشتار سياست كشتار كولبران سياست كولبران كشتار كولبران سياست كشتار كولبران كرد سياست كرد كشتار كرد سياست كشتار كرد كولبران كرد سياست كولبران كرد كشتار كولبران كرد سياست كشتار كولبران كرد توسط سياست توسط كشتار توسط سياست كشتار توسط كولبران توسط سياست كولبران توسط كشتار كولبران توسط سياست كشتار كولبران توسط كرد توسط سياست كرد توسط كشتار كرد توسط سياست كشتار كرد توسط كولبران كرد توسط سياست كولبران كرد توسط كشتار كولبران كرد توسط سياست كشتار كولبران كرد توسط رژيم سياست رژيم كشتار رژيم سياست كشتار رژيم كولبران رژيم سياست كولبران رژيم كشتار كولبران رژيم سياست كشتار كولبران رژيم كرد رژيم سياست كرد رژيم كشتار كرد رژيم سياست كشتار كرد رژيم كولبران كرد رژيم سياست كولبران كرد رژيم كشتار كولبران كرد رژيم سياست كشتار كولبران كرد رژيم توسط رژيم سياست توسط رژيم كشتار توسط رژيم سياست كشتار توسط رژيم كولبران توسط رژيم سياست كولبران توسط رژيم كشتار كولبران توسط رژيم سياست كشتار كولبران توسط رژيم كرد توسط رژيم سياست كرد توسط رژيم كشتار كرد توسط رژيم سياست كشتار كرد توسط رژيم كولبران كرد توسط رژيم سياست كولبران كرد توسط رژيم كشتار كولبران كرد توسط رژيم سياست كشتار كولبران كرد توسط رژيم ایران سياست ایران كشتار ایران سياست كشتار ایران كولبران ایران سياست كولبران ایران كشتار كولبران ایران سياست كشتار كولبران ایران كرد ایران سياست كرد ایران كشتار كرد ایران سياست كشتار كرد ایران كولبران كرد ایران سياست كولبران كرد ایران كشتار كولبران كرد ایران سياست كشتار كولبران كرد ایران توسط ایران سياست توسط ایران كشتار توسط ایران سياست كشتار توسط ایران كولبران توسط ایران سياست كولبران توسط ایران كشتار كولبران توسط ایران سياست كشتار كولبران توسط ایران كرد توسط ایران سياست كرد توسط ایران كشتار كرد توسط ایران سياست كشتار كرد توسط ایران كولبران كرد توسط ایران سياست كولبران كرد توسط ایران كشتار كولبران كرد توسط ایران سياست كشتار كولبران كرد توسط ایران رژيم ایران سياست رژيم ایران كشتار رژيم ایران سياست كشتار رژيم ایران كولبران رژيم ایران سياست كولبران رژيم ایران كشتار كولبران رژيم ایران سياست كشتار كولبران رژيم ایران كرد رژيم ایران سياست كرد رژيم ایران كشتار كرد رژيم ایران سياست كشتار كرد رژيم ایران كولبران كرد رژيم ایران سياست كولبران كرد رژيم ایران كشتار كولبران كرد رژيم ایران سياست كشتار كولبران كرد رژيم ایران توسط رژيم ایران سياست توسط رژيم ایران كشتار توسط رژيم ایران سياست كشتار توسط رژيم ایران كولبران توسط رژيم ایران سياست كولبران توسط رژيم ایران كشتار كولبران توسط رژيم ایران سياست كشتار كولبران توسط رژيم ایران كرد توسط رژيم ایران سياست كرد توسط رژيم ایران كشتار كرد توسط رژيم ایران سياست كشتار كرد توسط رژيم ایران كولبران كرد توسط رژيم ایران سياست كولبران كرد توسط رژيم ایران كشتار كولبران كرد توسط رژيم ایران سياست كشتار كولبران كرد توسط رژيم ایران سياست كشتار سياست كشتار كولبران سياست كولبران كشتار كولبران سياست كشتار كولبران كرد سياست كرد كشتار كرد سياست كشتار كرد كولبران كرد سياست كولبران كرد كشتار كولبران كرد سياست كشتار كولبران كرد توسط سياست توسط كشتار توسط سياست كشتار توسط كولبران توسط سياست كولبران توسط كشتار كولبران توسط سياست كشتار كولبران توسط كرد توسط سياست كرد توسط كشتار كرد توسط سياست كشتار كرد توسط كولبران كرد توسط سياست كولبران كرد توسط كشتار كولبران كرد توسط سياست كشتار كولبران كرد توسط رژيم سياست رژيم كشتار رژيم سياست كشتار رژيم كولبران رژيم سياست كولبران رژيم كشتار كولبران رژيم سياست كشتار كولبران رژيم كرد رژيم سياست كرد رژيم كشتار كرد رژيم سياست كشتار كرد رژيم كولبران كرد رژيم سياست كولبران كرد رژيم كشتار كولبران كرد رژيم سياست كشتار كولبران كرد رژيم توسط رژيم سياست توسط رژيم كشتار توسط رژيم سياست كشتار توسط رژيم كولبران توسط رژيم سياست كولبران توسط رژيم كشتار كولبران توسط رژيم سياست كشتار كولبران توسط رژيم كرد توسط رژيم سياست كرد توسط رژيم كشتار كرد توسط رژيم سياست كشتار كرد توسط رژيم كولبران كرد توسط رژيم سياست كولبران كرد توسط رژيم كشتار كولبران كرد توسط رژيم سياست كشتار كولبران كرد توسط رژيم ایران سياست ایران كشتار ایران سياست كشتار ایران كولبران ایران سياست كولبران ایران كشتار كولبران ایران سياست كشتار كولبران ایران كرد ایران سياست كرد ایران كشتار كرد ایران سياست كشتار كرد ایران كولبران كرد ایران سياست كولبران كرد ایران كشتار كولبران كرد ایران سياست كشتار كولبران كرد ایران توسط ایران سياست توسط ایران كشتار توسط ایران سياست كشتار توسط ایران كولبران توسط ایران سياست كولبران توسط ایران كشتار كولبران توسط ایران سياست كشتار كولبران توسط ایران كرد توسط ایران سياست كرد توسط ایران كشتار كرد توسط ایران سياست كشتار كرد توسط ایران كولبران كرد توسط ایران سياست كولبران كرد توسط ایران كشتار كولبران كرد توسط ایران سياست كشتار كولبران كرد توسط ایران رژيم ایران سياست رژيم ایران كشتار رژيم ایران سياست كشتار رژيم ایران كولبران رژيم ایران سياست كولبران رژيم ایران كشتار كولبران رژيم ایران سياست كشتار كولبران رژيم ایران كرد رژيم ایران سياست كرد رژيم ایران كشتار كرد رژيم ایران سياست كشتار كرد رژيم ایران كولبران كرد رژيم ایران سياست كولبران كرد رژيم ایران كشتار كولبران كرد رژيم ایران سياست كشتار كولبران كرد رژيم ایران توسط رژيم ایران سياست توسط رژيم ایران كشتار توسط رژيم ایران سياست كشتار توسط رژيم ایران كولبران توسط رژيم ایران سياست كولبران توسط رژيم ایران كشتار كولبران توسط رژيم ایران سياست كشتار كولبران توسط رژيم ایران كرد توسط رژيم ایران سياست كرد توسط رژيم ایران كشتار كرد توسط رژيم ایران سياست كشتار كرد توسط رژيم ایران كولبران كرد توسط رژيم ایران سياست كولبران كرد توسط رژيم ایران كشتار كولبران كرد توسط رژيم ایران سياست كشتار كولبران كرد توسط رژيم ایران