خەباتمێدیا: رۆژى شه‌ممه‌ ٢٧ى خه‌زه‌ڵوه‌رى ١٣٩١شاندێكی نوینه‌رایه‌تی سلێمانی سازمانی خه‌باتی كوردستانی ئێران،پێكهاتوو له‌به‌رِێزان كاك محمدرِه‌حیمی وكاك موختار موسه‌نه‌فی وخۆشكه‌ رِۆئیاو كاك فه‌ردین....
ئاخريیان،به‌شداریان له‌كونفرانسێكدا كرد كه‌ له‌ژێر ناوی له‌پێناوئازادی ودیموكراسی بۆ به‌دیهێنانی كوردستانێكی ئازاد له‌ سلێمانی به‌رِێوه‌چوو.كونفرانسه‌كه‌ كه‌ به‌ رِێكخستنی پارتی ژیانی ئازادی كوردستان به‌رِێوه‌چوو، له‌سه‌ر ته‌وه‌رى مافى به‌رگرى كردن و به‌ كارهێنانى زمانى كوردى  و په‌روه‌رده‌ به‌ زمانى كوردى و ئازادى بۆ به‌رێز ئۆجه‌لان سازدرا و تێیدا چه‌ندین باس پێش كه‌ش كران. 


ڕێکه‌وت: 2012-11-19 15:17:25
به‌شی ( به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی )تاگی ئه‌رشیڤی خه‌بات مێدیا
خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی به‌شداری سلێمانی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی به‌شداری له‌كونفرانسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی سلێمانی له‌كونفرانسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری له‌ نوێنه‌رایه‌تی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ سلێمانی له‌ به‌شداری سلێمانی له‌ نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی سلێمانی پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری له‌كونفرانسی پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی له‌ پێناوئازادی به‌شداری له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی سلێمانی له‌ پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی ودیموكراسی سلێمانی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی ودیموكراسی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ ودیموكراسی سلێمانی له‌ ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ ودیموكراسی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی به‌شداری سلێمانی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی به‌شداری له‌كونفرانسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی سلێمانی له‌كونفرانسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری له‌ نوێنه‌رایه‌تی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ سلێمانی له‌ به‌شداری سلێمانی له‌ نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی سلێمانی پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری له‌كونفرانسی پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی له‌ پێناوئازادی به‌شداری له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی سلێمانی له‌ پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی ودیموكراسی سلێمانی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی ودیموكراسی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ ودیموكراسی سلێمانی له‌ ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ ودیموكراسی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی به‌شداری سلێمانی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی به‌شداری له‌كونفرانسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی سلێمانی له‌كونفرانسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری له‌ نوێنه‌رایه‌تی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ سلێمانی له‌ به‌شداری سلێمانی له‌ نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی سلێمانی پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری له‌كونفرانسی پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی له‌ پێناوئازادی به‌شداری له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی سلێمانی له‌ پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی ودیموكراسی سلێمانی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی ودیموكراسی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ ودیموكراسی سلێمانی له‌ ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ ودیموكراسی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی به‌شداری سلێمانی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی به‌شداری له‌كونفرانسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی سلێمانی له‌كونفرانسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری له‌ نوێنه‌رایه‌تی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ سلێمانی له‌ به‌شداری سلێمانی له‌ نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی سلێمانی پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری له‌كونفرانسی پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی له‌ پێناوئازادی به‌شداری له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی سلێمانی له‌ پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی ودیموكراسی سلێمانی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی ودیموكراسی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی ودیموكراسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ ودیموكراسی سلێمانی له‌ ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ ودیموكراسی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ ودیموكراسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی پێناوئازادی ودیموكراسی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی پێناوئازادی ودیموكراسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی به‌شداری نوێنه‌رایه‌تی سلێمانی له‌كونفرانسی له‌ پێناوئازادی ودیموكراسی