خه‌باتمێدیا: تێكۆشان بلاوكراوه‌ی ره‌سمی سازمانی خه‌بات ی كوردستانی ئێران ساڵی سییه‌م،  "ژماره‌ 279، 1 ی رەشەممەی ٢٧١٤ی كوردی و ١٣٩٣ی كۆچی خۆری چاپ و بلاوكرایه.    لاپه‌ره‌ی كوردی   صفحه‌ فارسی

ڕێکه‌وت: 2015-02-26 15:36:25
به‌شی ( ژماره‌ 279ی تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ )تاگی ئه‌رشیڤی خه‌بات مێدیا
خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

ژماره‌ 279ی ژماره‌ 279ی تێكۆشان ژماره‌ تێكۆشان 279ی تێكۆشان ژماره‌ 279ی تێكۆشان چاپ ژماره‌ چاپ 279ی چاپ ژماره‌ 279ی چاپ تێكۆشان چاپ ژماره‌ تێكۆشان چاپ 279ی تێكۆشان چاپ ژماره‌ 279ی تێكۆشان چاپ و ژماره‌ و 279ی و ژماره‌ 279ی و تێكۆشان و ژماره‌ تێكۆشان و 279ی تێكۆشان و ژماره‌ 279ی تێكۆشان و چاپ و ژماره‌ چاپ و 279ی چاپ و ژماره‌ 279ی چاپ و تێكۆشان چاپ و ژماره‌ تێكۆشان چاپ و 279ی تێكۆشان چاپ و ژماره‌ 279ی تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ بلاوكرایه‌وه‌ 279ی بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 279ی بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ 279ی تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 279ی تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ 279ی چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 279ی چاپ بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ 279ی تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 279ی تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ و بلاوكرایه‌وه‌ 279ی و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 279ی و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ 279ی تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 279ی تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ 279ی چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 279ی چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ 279ی تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 279ی تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌