چوارشه‌ممه‌‌‌، 6ی ره‌شه‌مهی 2720ی کوردی
2021/02/24 زاینی

سیاسیعەلی بەهرامی در سالگرد به هلاكت رساندن پاسدار تروريست قاسم سلیمانی، صدا و سیمای رژیم ولایت فیقه فیلمی را بەنام "توكل" با چند هدف خاص و مورد نظر رهبران رژیم بە نمایش گذاشت. اين فیلم كە از ابتدا تا آ خرین لحظە آ ن قهرمانسازی از پاسدار قاسم سلیمانی  از یك طرف و تحقیر و كوچك نمائی مردم كردستان و بی ارادە و دست نشاندگی رهبران آ ن را از طرف دیگر بە تصویر می كشد.سیاست صدا و سیمای رژیم آ خوندی در چهل سال گذشتە همسو با تمام ارگانهای سركوبگر دیگر آ ن، براى سركوب، تبعيض و تحقير علیه مردم كرد در كردستان ایران، تمام توان خود را بە اجرا گذاشتە و این حقیقت تاریخی از كسی پنهان نیست. بعد از قیام سال 1991 مردم كرد در كردستان عراق و تأسیس اقلیم كردستان، رژیم همزمان با دخالتهای متعدد در امور داخلی آ ن و ...

ئایه‌ سزا نوێکانی ئه‌مریکا بۆ سه‌ر ئێران، ده‌بێته‌ هۆی ڕوخانی ڕێژیمی ئاخوندی؟

ئه‌نجام

بنر

مقالات مخلوط


جنایت سپاە تروریستی پاسداران در بلوجستان را محكوم و از قیام خلق بلوچ  بشتيبانى ميكنیم

مردم آزادیخواە ایران و کوردستان! در تازەترین جنایت، سپاە تروریستی پاسداران رژیم آخوندی، خلق ستمدید بلوچ در شهر سراوان بلوچستان را مورد  ضد انسانی ترین کشتار و قلع و قمع قرار دادە و طی تیراندازی کورکورانە  10تن از جوانان بلوچ را شهيد و  بیش از 50 تن دیگر را نیز زخمی كردەاند. مردم بلوچستان از ستمدیدەترین مردمان ایران بودە کە با سیاستی عامدانە و ضد انسانى از طرف حاكميت آخوندى مورد هجوم واقع شده و در شرایط فلاکت بار اقتصادی بەسر می بردند و فاقد هر گونە امکانات و شرایط مساعد سرمایەگذاری و تولیدی ميباشند . در حالی کە مردم سراوان و شهرهای اطرافش برای امرار معاش در مناطق مرزی مشغ ...
فعالیت


جنایت سپاە تروریستی پاسداران در بلوجستان را محكوم و از قیام خلق بلوچ  بشتيبانى ميكنیم

مردم آزادیخواە ایران و کوردستان! در تازەترین جنایت، سپاە تروریستی پاسداران رژیم آخوندی، خلق ستمدید بلوچ در شهر سراوان بلوچستان را مورد  ضد انسانی ترین کشتار و قلع و قمع قرار دادە و طی تیراندازی کورکورانە  10تن از جوانان بلوچ را شهيد و  بیش از 50 تن دیگر را نیز زخمی كردەاند. مردم بلوچستان از ستمدیدەترین مردمان ایران بودە کە با سیاستی عامدانە و ضد انسانى از طرف حاكميت آخوندى مورد هجوم واقع شده و در شرایط فلاکت بار اقتصادی بەسر می بردند و فاقد هر گونە امکانات و شرایط مساعد سرمایەگذاری و تولیدی ميباشند . در حالی کە مردم سراوان و شهرهای اطرافش برای امرار معاش در مناطق مرزی مشغ ...
ویدئو  

 Table 'xebatmedia.fa_serbe_videos' doesn't exist31